Каква е ползата?


Наскоро ми зададоха въпроса "Каква ще бъде ползата след промените/корекциите според Фън Шуй?" като условието беше да отговоря с две думи. С две думи защото хората живеят бързо, ядат бърза храна, бързо пътуват в надпревара с другите бързащи, с които се съревновават и/или сравняват. Та с две думи Фън Шуй гарантирано намалява стреса осигурявайки по-благоприятна и комфортна среда за живеене. А сега ще увелича броя на думите в геометрична прогресия :))........
Започвам винаги и отново с уточнението, че всички, подчертавам всички древни култури и цивилизации, вкл. и древнобългарската са обръщали внимание и са се грижили за обиталищата или външните обвивки на физическите тела. Правили са го за мъртвите си. Правили са го и за живите. Китайците и индийците го правят и до днес, т.е. не са прекъснали веригата на познанието си. За днешните българи повечето от принципите, правилата, ритуалите и част от традициите са достигнали като суеверия или като "бабини деветини", защото през вековете на оцеляване, мимикриране и трансформиране на вярата и убежденията, се е загубил смисъла. А формата без съдържание не е устойчива. Вакумът, който се е получил трябва да бъде запълнен или формата ще се видоизмени. Китайската астрология, Книгата на промените и всички техни производни са ръководства за живот съдържащи моделите на поведение, хора и ситуации, които са определен брой комбинации, голям, но все пак краен брой, а не безкраен.
Забелязвам, че хората най-трудно приемат факта, че не са единствени и неповторими както в радостите, така и в страданията си. Често липсата на добър късмет или добротворни звезди се тълкуват като лично обида. За добро и лошо продължавам да говоря условно, защото звездите, влиянията са такива каквито са. Те са разпределени по равно и в колелото на живота след доброто идва лошо и т.н. Фън Шуй помага да разберете къде точно се намирате в момента, в какъв период от живота и защо приятелят ви успява при първия оглед да намери своето си жилище, а вие продължавате да обикаляте вече 3-та поредна година и всички сякаш са направили заговор срещу вас. Фън Шуй не търпи лични пристрастия и желания, които вредят на другите. Фън Шуй може да помогне на вас и вашето семейство да поддържате хармонията, от която се нуждаете и за да се случи това може да се ползва всичко, което ви харесва; всичко, което ви кара да се чувствате добре. Фрагментарността не е присъща за Фън Шуй освен в "спешни" случаи и при сравнително балансирана вече среда. Никой не може да каже как точно се случват нещата. Мисля, че не и нужно. Достатъчно е знанието за един от 7-те херменевтични принципа - този на съответствието - Каквото горе, такова и долу. Той олицетворява истината, че винаги съществува съответствие между законите и явленията в различните нива на Съществувание. Фън Шуй е парадоксално учение, което в същността си е ирационално, а борави с рационални похвати и постига съвсем видими резултати, т.е. взима от невидимия свят, за да го материализира в конкретика. Фън Шуй не е само за богати хора, а понякога може да помогне и на оцеляващи, в зависимост от мястото, до което е стигнал дадения човек. Като всяка източна философия Фън Шуй не може да помогне на хора, които се преживяват като жертви, както и на хора, които отдават прекомерно значение на външни влияния. Да, Фън Шуй би могъл да се прилага и само като дизайн, но тогава какъв е смисълът да разполагате с двигател на реактивен самолет и да го монтирате в Трабант?! :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар