ОСНОВНИ ШКОЛИ В КЛАСИЧЕСКИЯ ФЪН ШУЙ

За да се отдели истинския фън шуй от това, което се е прикрепило към него в последно време, трябва да знаем основните школи, практикуващи се в Китай в продължение на столетия и хилядолетия.
Съществуват 9 основни школи с много вариации. Основното различие между тях се състои в това, че едните се концентрират върху външните очертания на ландшафта, а другите се опитват „да уловят пулса на Дракона“, използвайки нумерологията на триграмите, елементите и други фактори. Те се отнасят към т. нар. Компасни школи.

Основни школи:
1. Школа Санхе (3 хармонии). Това е основната Школа на Формите, често наричана „синши“ или „луан доу“. Тази школа учи как да се използват планините и реките, за да се привлече ци, а също така и формулите на Водния Дракон, предназначени за нейното натрупване и съхраняване.

Компасни школи на фън шуй:
2. Школа Багуа разглежда 8-те триграми свързани с петте елемента и 8-те направления.
3. Школа У Син (5 Елемента). Занимава се с Циклите на Пораждане и Разрушение на Елементите.
4. Школа „Цимен Дунцзя“ (Тайнствените Врати и Скритото Време). Тази школа отскоро се изучава на Запад. Тя е основана на 8 Врати и 9 Дворци.
5. Школа „Суанкун Дагуа“ (Хексаграма на Тъмния Дворец). Използва 64 хексаграми, изобразени на компаса Лопан. Суанкун често се превежда като „Тайнствена Празнота“, но по своето значение това словосъчетание е по-близо до „Тъмния Дворец“. Тъмният Дворец — това е разбира се Двореца на Полярната звезда, около който пътешестват 9 Летящи Звезди.
6. Школа „Сюанкун Фейсuн“, станалата неотдавна популярна система на „Летящите звезди“.
7. Школа Бачжай (8 Дворци). В съответствие с постулатите на тази Школа, домът или офиса се разделя на 8 постоянни сектора, съгласно направленията на компаса, които са свързани с багуа.
8. Школа „Цивей Доушу“ (Виолетова Звезда). Това е форма на китайската астрология (твърде отличаваща се от астрологията Четирите Стълба). Тя използва Лицевото и Планинското направление на дома и няколкостотин звезди на съдбата.
9. Школа Фанкуа (Превръщане на триграмите). Разглежда взаимоотношенията между планините и водите и използва превръщането на една триграма в друга по пътя на последователната замяна на линиите.

Освен гореспоменатите школи, в последните 20 години се появиха и получиха широко разпространение Школата на „8-те жизнени стремежа“, в която домът се разделя на 8 зони, на всяка от които се приписват едни или други качества – „зона на богатството“, „зона на кариерата“ и т.н., а също и „Сектата на „Черната Шапка“, която от 1986 година популяризира в САЩ Томас Лин Юн. Тази школа е основана на много опростена версия на „8-те жизнени стремежа“.


Анатолий Соколов
Превод: Сашка Величкова