Как "работи" Фън Шуй?

Фън Шуй е знание, което не може да бъде обяснено. Може единствено да бъде приложено, преживяно и споделено също като житейския път и грешките.
Фън Шуй е жизнен опит в стремежа да се живее в хармония с окръжаващата среда.
Фън Шуй не разрешава проблемите с магическа пръчка.
Фън Шуй не манипулира реалността и съдбата.
Постигането на баланс на едно ниво генерира процеси, които автоматично започват да създават от хаоса – ред в другите нива на съществуване.
Трудно е да бъдат обхванати всички фактори, които влияят на определена ситуация или човек, но колкото повече биват “уловени” и диагностицирани, толкова повече отпадат негативните влияния, защото вече са разпознати и им е обърнато внимание – или са променени или неутрализирани. Ци на окръжаващата среда “работи” за човека. Това положение осигурява повече възможности за реализация, обръщане към себе си и вътрешните ресурси, вместо да се хабят още усилия за “справяне” с действителността. Т.е. колкото повече се изглажда пътя и се премахват камъчетата и пречките по него, толкова по-високо скоростно возило може да бъде тествано. Може ли да се изпробва болид върху коларски път?!
Дали някой признава или не учението и опита, които се съдържат във Фън Шуй, Астрология или Номерология зависи от убежденията и личната система от вярвания. Това е избор. Тези клонове на човешкото знание, обаче, се практикуват от хилядолетия и не се интересуват дали някой ги зачита или не, както Музиката не се вълнува дали и какви хора я слушат. Тя съществува и е “дадена” на човечеството за да преживее по-качествено живота си. И в случая не е важно кой, как и защо я създава, а че много хора имат шанса да я съпреживеят и да си “вземат” това, което им е нужно. Същото се отнася за всички видове изкуства и науки.
Квантовата теория доказва, че всяко нещо, което съществува е вълна и частица едновременно и притежава собствена честота на вибрация.
Стремежът към хармония е именно желанието да се синхронизират вибрациите на даден човек, ситуация, помещение. И всички средства са разрешени, стига да не се вреди на нито едно живо същество. Затова Ф.Ш. е поемане на отговорност за собствения живот.
Фън Шуй не само ситуира предметите в интериора или променя/облагородява по един или друг начин екстериора. Ф.Ш дава възможност на всеки да определи собственото си място в пространството и времето. Когато това се случи, могат да бъдат разбрани причините за “местонахождението” в момента и да се определят бъдещите насоки. По-лесно е да се тръгне от точка А към точка В, когато са нанесени на план/карта, а не да се търсят опипом в тъмното.
Фън Шуй максимално увеличава потенциала на пространството, което се обитава за подобряване качеството на живот. Често резултатите от една позитивна ситуация биха могли да бъдат богатство и успехи в кариерата, но не винаги. За някои добрият Ф.Ш е добро здраве на възрастните хора или престижно обучение за децата, а също и щастлив семеен живот.
Фън Шуй не спестява личните усилия и инициативата. Трикраката жаба и златните кюлчета няма да донесат богатство, докато някой се наслаждава на пуснатия телевизор от любимия фотьойл. Възможно е тези активатори да спомогнат за отварянето на възможности за различна работа, по-добро заплащане, нови контакти, които ще са от полза по един или друг начин, Наличието на тези предмети не е гаранция за успех. Още повече, че във Ф.Ш по-често се отстранява и чисти, отколкото прибавя. Важно е също къде точно са поставени; колко са качествени като материал и изработка; отговарят ли като мащаб и размер на мястото, на което ще бъдат поставени; поддържат ли се чисти винаги; отделено ли им е специално внимание или са забутани в някой тъмен ъгъл.
Първият въпрос, който задавам на хората, които са дошли за съвет при мен е: “Какъв тип промяна търсите?” Това означава: “Какво искате и от какво в живота си сте недоволни?” И това е само върхът на айсберга. Според Ба-Гуа или 8-те двореца /една от школите във Ф.Ш/ всички основни области от живота са взаимосвързани и ако има недостиг на пари, значи кариерата не е във възход, което означава, че не са ви взели на работа, защото страда доброто ви име, да кажем заради предците ви, които не са се ползвали с добра слава; от това страдат и децата – вашите наследници. В тази ситуация, съвсем естествено е недоволна и жената и тогава и семейният живот не върви. А стресът и липсата на любов водят до проблеми със здравето. Това е един бегъл пример за това как желанието за повече пари може да отключи останалите области в живота.
Промените съобразно Школата на 8-те двореца дават постепенни, устойчиви и продължителни резултати, защото не зависят от фактора Време.
Летящите звезди предполагат бързи, но малотрайни резултати. Но така или иначе без усилия няма резултат. Действията винаги имат повече смисъл.
Предпоставката за каквото и да е действие, разбира се, е живот и относително здраве, а не непрестанно оцеляване. Тогава усилията са насочени единствено в тази посока и е почти невъзможно да бъдат включени “по-висши” способи за постигане на конкретни цели. Важно е да се отбележи, че и най-малкото действие съпроводено с конкретно желание /мисъл, визуализация/ дава все някакъв резултат в търсената посока.
Търсенето на материален комфорт в дома/офиса е почти винаги първото условие, което човек иска да изпълни. Създава личното си пространство според собствените си критерии – местоположение, разположение, изглед, гледка, цветови и интериорни решения, вещи, с които ще си “контактува” поне известно време. В повечето случаи се взимат правилни интуитивни решения за всичко, но не могат да се обхванат достатъчно количество фактори и аргументите са базирани на “харесва – не харесва”. Когато фокусът е насочен към дадена промяна, която цели нещо, резултатът не закъснява. Не е препоръчително да се правят промени в състояние на депресия, защото тогава положението се влошава. Може да започне да се търси изход, да се обсъждат варианти, но самото физическо осъществяване на промяната трябва да е в щастлив/радостен момент или поне в спокоен период.
Да предположим, че промените са направени и всичко е наред. Определено ще има резултати, но те ще случват някъде във времето и няма да може да бъде използван потенциала на това балансирано помещение за личностен растеж. Оттук – нататък всеки може според развитието, знанията и вярванията си да продължи още малко напред. Да се опита да повлияе на късмета си. Какво означава това – лошите /условно казано/ периоди съществуват и не могат да бъдат избегнати, но може да се смекчи действието им и да се съкрати в някаква степен времетраенето им, както и да бъдат използвани като натрупващи; хубавите – могат да се преживеят удовлетворяващо и да бъдат използвани за реализация.
Небесният късмет – това са вродените таланти, потенциал и способността максимално да бъдат оползотворени; това са още семейният произход, генетичната предразположеност към заболявания, мястото на раждане.
Човешкият късмет – това са действията, които се предприемат за най-ефективно използване на заложените потенциал и възможности, които се появяват по пътя. Това са образованието, волята, упоритостта, вярата и принципите, според които живее човек или мирогледа му.
Земният късмет – това е мястото, на което се намира човек. Ф.Ш може да повлияе само на него.
Един от принципите на китайската метафизика е теорията за Космическото триединство. Три фактора въздействат на човешкия живот – Небе, Земя, Човек, като на всеки от тях се пада приблизително по 33,3 % влияние.
Небето определя съдбата, жизнения път и заложената енергия. Този късмет може само да се тълкува и донякъде предсказва. Не може, обаче да му се повлияе.
Човекът може единствено сам да повлияе в някаква степен на късмета си опитвайки се да израства, образова и развива.
Земята е мястото, на което живеем, пространството, което ни обгръща в дома или на работното място. Този късмет може да бъде подобряван, както казах преди с намаляване влиянието на неблагоприятните периоди и извличане на максимална полза от благоприятните.
Нашето пространство е нашето друго тяло и ако то е обгрижено, се отплаща с добър поток на Ци, който ни осигурява условията за развитие.
Много хора спортуват, за да поддържат тялото си в кондиция, без да имат амбиции за спортна кариера. По същия начин Ф.Ш поддържа добрия енергиен поток, за да може човек да се наслади на един видимо по-качествен живот.
Триединството в китайската метафизика се изобразява чрез триграмите, където долната линия представя Земята, горната – Небето, а по средата е Човекът. Ако вземем за пример едно тризвучие от музиката до-ми-сол – До /вибрира с червения цвят и отговаря на първа чакра/ - това е нашето пространство; Ми /вибрира с жълт цвят, трета чакра, на тази честота още резонира днешния човек от ІІІ-то измерение/; Сол /вибрира със синия цвят, пета чакра, на тази честота също резонира реализацията на човека или постигнатият резултат вследствие положените усилия/, то това тризвучие има определено звучене и съотношения между интервалите вътре в него /до-ми; ми-сол; до-сол/. Ако премахнем До /или не се обръща внимание на земния елемент, пространството, окръжаващата среда/, остава само интервала ми-сол или човекът с неговите усилия и резултати без да получава подкрепа от Земята. Съотношението е хармонично, но показва само един вид отношение, докато в тризвучието има три съотношения.
Нека всеки израства и се реализира намирайки собственото си звучене прибавяйки или не включвайки определени тонове, които в най-пълна степен да отговарят на нуждите и целите му. Или нека всеки да може да разбере потенциала си, за да може да прави по-малко грешки в изборите си, да знае, че може непрекъснато да разширява границите на собствените си способности и много ясно да знае какво иска, за да може да постигне целите си.


Определяне на целите


Най-голямата победа – да разпозная своите ограничения, за да ги надрасна.
Всяка ценност се реализира от самия живот посредством някой.
Целта да бъда най-добрата е да бъда разпозната като такава, но от кого?
Проявлението е в материята, но създаването е в другите слоеве.
Материята е следствие като боклука. Никой не си купува повече стока, за да създаде повече боклук. Създавам ли боклук с тази цел? – Не, той се появява от редица дейности. И колкото “по-чист” и по-малко е моят боклук, толкова по-ефективни и качествени ресурси съм употребила за постигането на другите цели или “Който умее добре да се движи, следи не оставя” Лао-Дзъ.
Ако правя сладки и разполагам с n на брой формички, всички сладки ще бъдат с тези форми, с еднакво или различно съотношение между тях, но те винаги ще се делят на n подгрупи. Творческото решение е да измисля съвсем нова формичка, /която може и да е комбинация от други познати/, но след определен брой сладки от новите, ще искам да създам още по-нова форма или да променя субстанцията /досегашното тесто/, ако все още не съм захвърлила всичко.
Кога, обаче, ще стане това? Кога ще ми писне да правя едни и същи сладки? И защо изобщо ги правя?
- за да ги ям;
- за да печеля от продажбата им;
- за да покажа или докажа на някого/мен, че мога да ги правя.
Това означава, че сладките са ценност за някого или за мен.
Да приемем, че целта ми е да печеля от продажбата на сладки. Следователно живея и работя в условия на конкуренция. Просто няма начин да съм единствена и винаги има някой, който е по-добър от мен и друг, който е по-лош от мен. Тогава съм заставена от външни обстоятелства да се развивам /нови форми, ново тесто/ или това е най-прекият път към моя успех. Оцеляването ми на пазара зависи от моите въображение, умения, ресурси, но виждам върха. Предстои трудно изкачване, но ще се справя. Живея в стрес, но аз съм силна и мога. Ще почивам след това. Или това е действие отвън – навътре.
Ако целта ми е да правя сладките за своя употреба, неизменно ще настъпи моментът на моята некомпетентност и ще започна да си купувам по-хубави и по-разнообразни, които да задоволяват нарасналите ми изисквания /претенции към другите производители на сладки/.
Ако произвеждам сладки, за да докажа нещо на някого или на себе си, отново ще изгубя интерес, защото след като го постигна, няма да има към какво да се стремя.
Остава един последен вариант – да правя сладки – все нови и различни, защото това е моята съдба без да ме вълнува дали ще се продават или ще се ядат. И ако случайно с окаже, че те са най-търсените, то това е следствие от моите действия, цели, развитие и изминат път. Капанът тук е, че може да се опияня от резултата и да се опитам да увелича продажбите, вместо да си спомня защо съм започнала да правя сладки – а именно защото обичам аромата на подправките или ми е приятно да чувствам мекото тесто в ръцете си. Смисълът изчезва в момента, в който се опитам да продавам, вместо да произвеждам. Дори да съм направила поточна линия и клонове за дистрибуция на много места, това действие ще се движи по инерция още известно време, защото няма да може да продължи само с моето гориво – любов, енергия, съдба, път, освен ако вече не е станало нечия друга съдба.
От друга страна, моя съдба може да са станали вече кебапчетата.
Защо е толкова важно да се знаят мечтите, за да ти кажат какъв си. При самото им определяне, се осъществява захранване от конкретен егрегор.
Ако моята цел е в съзвучие с моята съдба, ще попадна на точното място в точното време и при точните хора. Моята цел, обаче, трябва да е съгласувана с мен. Да извира от най-дълбокото и чисто място – моето сърце. Защото, ако това е нечия друга цел, ще бъда изхвърлена моментално от егрегора и ще ми бъде показвано по всички възможни начини, че това не е моя път.
Когато определям целите си съм като новородено, което очаква да бъде посрещнато с любов от някаква общност, а и общността точно в този момент се нуждае именно от мен.
Няма правилни или грешни цели. Има грешно припознаване на целта. Има също и междинни цели, които обслужват голямата, въпреки че в повечето случаи те отнемат най-много време и ресурси.
Някой се появява на този свят и неотклонно следва съдбата си.
Друг бива “пошляпван” оттук – оттам, докато я намери.
Трети пък, изобщо не я намира или дори да я види, не си прави труда да я разпознае.
Четвърти изминава целия път, за да разбере най-накрая, че не това е била задачата му.
Има трудности, които могат да бъдат преодолени и други, които няма начин да се променят. Всеки го разбира, само че предпочита да вини обстоятелствата.
Единственият начин, по който мога да разпозная целта е поглед навътре, в тъмното, докато бъда озарена от собствената си светлина.
Обратният вариант не работи ефективно и води до заблуди. Ако започна да се озъртам по светло и да разчитам на познати лица, неминуемо ще вляза в чуждите лабиринти, ще загубя време и ще се здрачи. И пак ще остана на тъмно, само със себе си, докато не изгрее моето слънце, което да ме изведе на собствената ми магистрала.

Фън Шуй или древното изкуство на месторазполаганетоАнгличаните казват :” Моят дом е моята крепост “ .
След като се прибереш и хлопнеш вратата зад себе си, изразът “върви” именно с глагола “хлопнеш “, ти обособяваш собственото си пространство на очаквани спокойствие и уют, за да можеш да “заредиш батериите” за утрешния ден, където навън се бориш с предизвикателствата на външния свят и чуждите енергии, които по една или друга причина може и да не са доброжелателни.
Фън Шуй е всичко, което ни кара да живеем в хармония първо със себе си, след това с окръжаващата ни среда, с близките и предците ни, с професията ни и мнението, което имат хората за нас.
Фьн Шуй е поемане на отговорност за собствения ти живот . Да поемеш контрола върху мислите и желанията си и максимално върху късмета си, да играеш главната роля във филма, режисиран от теб.
В народопсихологията ни е залегнала една поговорка, която като повечето притчи от Библията се тълкува превратно – “Много хубаво не е на хубаво”. Смисълът, който влага българинът е страх – страхът да се случи нещо хубаво, за да не ни настигне след това нещо по-лошо от моментното ни положение, което макар и не прекрасно е поносимо, т.е. свикнали сме си със “старите обувки”. А тази пословица би трябвало да се тълкува така: в природата и Вселената има хармония и равновесие и след доброто, колелото се завърта и идва нещо не дотам добро.
Живеем в страх, защото се опитваме да контролираме другите и събитията в живота си, вместо да поемем дъх, да вдишаме живота и да му се наслаждаваме. Обвиняване, критикуване, недоволство – все ситуации към които се стремим, проявявайки ги към другите и Господ.
Фън Шуй е древно изкуство на месторазполагането. В буквален смисъл - превод от китайски означава : “вятър и вода”. Истинската му същност е да се хармонизират трите системи на Вселената: Небе, Човек, Земя. В рамките на тази матрица Човекът е тръба, която черпи лека ян енергия от Небето и тъмна ин енергия от Земята в своя житейски съд, тялото. Ние се намираме в непрекъснато движение, както стихиите Вятър и Вода, и подлежим на промени – вътрешни и външни.
Предполага се, че началото на това изкуство е поставено преди пет хиляди години. Древна китайска поговорка изброява петте основни принципа на успешния живот: “Първо идва съдбата, после късметът, на трето място е Фън Шуй, след него филантропията и накрая образованието или самопознанието”.
Съдбата е мисията, с която всеки идва на тази земя. Това, което е закодирано в нашия хороскоп. Да развием потенциала си и да познаваме слабостите си, за да можем да ги овладеем.
Късметът е трудна за определяне дума. Китайците вярват, че можем да подобрим късмета си като работим върху останалите четири принципа. Късметът е състояние на съзнанието. Ако сме настроени позитивно и очакваме да се случат красиви неща, накрая ще получим това, което искаме, като разбира се, не причиняваме вреда на нито едно живо същество.
Третият принцип е Фън Шуй. Използвайки го, ние бихме могли да живеем в хармония с обкръжаващия ни свят. Живеейки по този начин, неминуемо ще подобрим всички аспекти на живота си, включително и късмета си.
Четвъртият принцип е филантропията. Всички религии учат да се дава без очакване на възвращаемост. Самото даване вече осигурява потока от добра енергия в живота и по този начин повишава качеството му.
Петият принцип е Образованието. Всеки човек трябва максимално да се стреми да развива себе си. Образованието е непрекъснат процес без начало и без край. Да можем винаги да осъзнаваме промените около нас и да вървим в крак с времето си.Трябва да положим усилие, за да очакваме успех. Е, усилие не винаги означава тежък физически труд. Да простиш, да останеш да изслушаш, да чуеш и видиш, да проявиш загриженост ...
Древните (включително и българите) са вярвали, че в началото във Вселената имало само абстрактна енергия, известна като Ци или диханието на природата. Интуитивното им познание вече е доказано от квантовата физика “... масата не е нищо друго освен форма на енергия ... масата вече не се свързва с материалната субстанция и оттук (атомните) частици не се смятат за състоящи се от някакво основно “вещество”, а за съвкупности от енергия” – Фритьоф Капра, “Дао на физиката”.
Хармонията в нашия свят се постига чрез разбиране на вече съществуващото и чрез използване на това познание за установяване на равновесие в живота ни .
За да формулират такава всеобхващаща концепция за Вселената, древните китайци са почерпили знания от потока на Ци или енергията, наблюдавайки природата и работейки с нея интуитивно. Тези опит и познания прераснали в изкуство и наука, в метод за разбиране на връзките на човека със заобикалящата го среда, наречена геомантия или фън шуй. Отговорът за характера на връзката между човека и неговата среда можем да потърсим в И Дзин. Книгата на промените ясно показва, че най-важната догма във фън шуй се разкрива в триграмата – основният компонент. Долната линия символизира Земята, горната представя Небето, средната показва Човека. Отстранявайки един от елементите, цялата матрица се сгромолясва. Трите взаимозависими енергийни системи резонират заедно, за да оформят нашата Вселена.През 1953 г. Франсис Крик и Джеймс Уотсън откриват матрицата на живота, 64–те вериги на ДНК, генетичният код на живота. Хилядолетия по-рано китайските мъдреци записали в мистичния текст на И Дзин шаблона на живота, какъвто го виждали отразен в природата. Тази книга, съставена от 64 хексаграми, основани на двойните елементи ин/ян, може да опише всички положения във Вселената. През 1973 г. немският философ Мартин Хайдегер установил разтърстващо съответствие: абсолютна идентичност на 64-те хексаграми на древния китайски И Дзин и 64-те вериги на ДНК.
Това откритие представлява важен урок за нас и нашето време. Всяка цивилизация по един или друг начин е стигала и стига до същото заключение за естеството на живота и Вселената. Древната българска държава също е притежавала това знание и го е практикувала. В началото на 1999 г. в Националния исторически музей в София е постъпила една много интересна находка от Радомирско. Тя представлява кръгла метална (медно-цинкова) плочка. В средата й има малък кръгов отвор. От едната й страна, по периферията на външния кръг, са изобразени 12-те символни животни от стария български календар, като под всяко от тях е написано и неговото название в китайски писмени знаци. От другата страна на плочката, пак по периферията на външния кръг, са изобразени 8-те триграми в кръговата подредба на Вен Ван, както и преди под всяка триграма е написано нейното название с китайски писмени знаци. Тази находка подкрепя по неоспорим начин тезата на Георги Велев, а именно, че “Книга на промените” не е дело на китайците, а на хунорите, чиято история е неразделна от тази на българите. Велев доказва пряката връзка на най-важните дати от годишния кръговрат според И Дзин с основните традиционни празници на българина и подчертава, че те са “опорни пунктове за човека в стремежа му към хармония със световния ред, с цялата Вселена”.
Книгата на промените или Библията на Изтока обхваща световния процес като цяло. Той представлява редуване на ситуации, породени от борбата между силите на светлината и мрака, доброто и злото.
Редица изтъкнати историци проучват, излагат хипотези, доказват и ни информират за древния ни хунорски произход. Странстващите племена винаги са носели със себе си познанието за това как да живеят и как да управляват държава. Най-добрият опростен и точен календар, съществувал досега на Земята е Българският Слънчев календар.
Следващите цитати са от статии на д-р Владимир Христов “ Езотеризъм и лечителство на древните българи” и арх. д-р Светлана Гологочева – Пенева “ Дарбази- архитектурен феномен и при древните българи”, Авитохол, т.I, С 2005 г.
“Според Менандър жреците – лечители на Тангра (колобри) шепнели някакви думи около запален огън, изпадали в транс и произнасяли заклинания за изпъждане на злите духове.
Древните българи почитали неодушевени предмети и вярвали в магическата им сила. Те вярвали, че цялата Вселена е изпълнена с една особена, свръхестествена сила, която не представлява винаги едно точно определено божество. Тя се крие по някакъв начин във всички предмети. Тази сила може да преминава от човек в друг човек или от човек в предмет и обратно. Седалище на тази сила у живите хора и същества се смятали главата и кръвта. Това е поверието за т.н. “Мана”, “Оренада” или “Прана”. В древните китайски текстове това е вътрешната енергия “Ци”, а при японците – “Ки”. Това подсказва за езотерични култове и познания имащи общ корен, идващ от дълбока древност”.
Доскоро традициите и мъдростта се пазеха от възрастните хора и се проявяваха чрез народните обичаи, които те спазваха, защото така бяха научени. Може и не всички да знаеха, но всички помнеха как да се съхранят и да оцелеят.
Зад всяко “суеверие” на нашите баби се крие дълбок смисъл и символизъм, спазва се природния закон за хармония и правене на нещо в точното време, на точното място.
Случки и събития изпълнени с благодарност, любов, смирение за да се предпазят и предупредят младите от дебнещите ги изкушения. Какво се получава обаче ? – небрежно махване с ръка и впускане в преследване на чуждите ценности.
Нищо във Вселената не остава незабелязано – не осъдено или одобрено, а отбелязано.
“Българите вярвали в безсмъртието на душата и затова при съдбоносни случаи те принасяли човешки жертви .
На особена почит били големите камъни. На такива места идвали болни за изцеление, защото били места със силно гео-магнитно излъчване. Нашите дюлгери през миналите векове не тръгвали на път без Чипровски, Котленски или Пиротски килим, върху който спели. Медицинската радиестезия доказва, че цветовете и орнаментите върху тях неутрализират вредното геомагнитно въздействие и по същество, те представляват стилизирано рунно писмо.
Чрез радиестезични методи древните българи търсели вода и място за градеж.
Археолозите също считат, че древните българи са знаели къде да се заселват и къде да строят и винаги избирали най-хубавите маста. За това им помагала безспорно геомантията, в която най-вещи били колобрите.
Българите вярвали в очистителната сила на водата, за което говорят някои от техните ритуали като пръскането на бойците с вода преди бой, пръскането на вода след жертвоприношение и др.”.
“Умението да “прочетат” мястото като феноменална даденост, което осмислят и усвояват, им е дало шанса да изграждат и преносимото и жилището-землянка, като устойчиви и уникални жилищни структури”.
Камък, дърво и глина са основните материали, които те ползват. Входът е откъм южната страна, на Коня. Стълбът – в центъра на жилищното пространство, от оксидант (черен камък), който служи за проводник, мост между Небето и Земята, вертикална връзка и “дърво на живота”, проводник на положителните енергии във вертикален план. Огнището около него представя спиралообразният вихър, който изпълва целия обем в хоризонтален и вертикален план. Земният насип над покрива е осигурявал и живот за растителността. Доказателство за връзката с древни цивилизации е и факта, че древните българи са познавали пирамидата и качествата й.В пирамидообразните си жилища те са съхранявали продуктите дълго време в състояние годно за консумация. Лявата, източна страна на жилището е била отредена на мъжете, а дясната, западната – на жените. Арх. Пенева обобщава, че усвояването на пространството за древните българи е било духовен акт.
Домът е свещено място за българина. Той влиза в новото си жилище на новолуние,
освещава го, следи за първия човек пристъпил прага му на Игнажден, прекадява, грижи се като ремонтира и купува нови вещи за интериора, за да се чувства добре там -
на своето си местенце, хлопвайки вратата след себе си.
Ние сме честотни същества и поради това сме в неразривна връзка със Земята . Всеки един от нас резонира с конкретна посока на магнитния компас, а стремежите, това, което иска да постигне са мислоформите натоварени със смисъл и действие в конкретна област от живота си.
Китайците вярват, че има 3 типа щастие свързани с богатство.
Първото е идващо от небесата. То определя дали ще постигнете изобилен живот или ще сте обречени на оскъдица и мизерия. Това щастие не зависи от хората. Не можете да направите нищо за да стимулирате този късмет. Добрата енергия няма да ви го донесе и отровните стрели няма да ви го отнемат. Това щастие е предопределено и условията на вашето раждане го диктуват. Това е запаса от добър късмет, с който сте дошли на този свят като следствие от делата ви в предишни превъплащения. Този късмет е ваше право по раждение.
Вторият тип щастие е земният късмет, който може да бъде променян. Той ще гарантира способността ви да имате успех. Когато активирате Ци в конкретна част от дома си и насочите личните си усилия в тази посока, неминуемо ще успеете. Това е мощна сила, която ви подкрепя в трудни астрологични периоди.
Третият тип щастие е човешкият успех. Той се определя от максималното оползотворяване на съществуващите обстоятелства.
Единството на тези три енергии диктува съдбата ни. Обединявайки и осъзнавайки тези аспекти на щастието, ще бъдете цялостни, завършени и обичани.
Накрая ще ви кажа как всеки един човек всеки ден практикува Фън Шуй (все още използваме китайското наименование, докато се открие българското).
Вода – най-разпространени са ритуалите с вода, защото църквата взаимства добрите и правилни неща: кръщене, поръсване с вода, освещаване, прочистване на пространството (какво представлява всъщност светената вода – структуризирана по нов, “добър”, “лечебен” начин вода под въздействието на помещението, в което се провежда молитвата, т.е. църквата, защото както знаем те се строят на места със силно геомагнитно излъчване, както и благодарение на добрата енергия струяща от молещите се заедно хора и духовници); лисване на вода преди изпит, път, сватба; къпането и чистенето и т.н.
Огън – седенето край него, защото всеки е усещал пречистващото и успокояващо въздействие, паленето на свещ, осветлението.
Метал – най-разпространеното – кичене с бижута и ПАРИТЕ.
Вятър или звук – музиката, ръкопляскането и т.н.
Другите ежедневни действия, които практикува всеки един човек са поправката на развалени уреди, проветряването, спускането на щорите и завесите, тамянът и благовонните пръчици, подреждането и смяната на мебели, седенето с гръб към стена за опора, разширяване на пространството с огледала, осветлението – ярко или приглушено, пребоядисването, събирането на семейството за вечеря или тържествен обяд; промяната на прическата или цвета на косата, маникюра, новия тоалет, отглеждането и подаряването на цветя, моленето и изпращането на любов и добри мисли на хората, с които споделяме престоя си тук и сега, танцуването, пеенето, свиренето ...
Всеки един човек използва интуицията си и уменията си на равнището, на което се намира за да подобри качеството си на живот, създавайки по-хармоничен живот за себе си и потомството си. А когато живеете във хармония с Вселената, добрите преживявания естествено се вливат във вашия живот.
Хармонията започва с хармоничните мисли породени от чисто съзнание, което е създадено да твори. Във всеки един момент, правейки своите избори, ние сътворяваме своята действителност. Така всеки момент би могъл да бъде новото начало, което искаме за себе си. Важно е, обаче, да поискаме разрешение и съдействие от останалите елементи – стихиите Огън, Вода, Земя и Въздух. Няма древна култура, която да не се е съобразявала с Природата и елементите й, за намираните на правилните места за градеж и молитва, там, където ще се осъществява връзката между Човек, Земя и Небе.
Домът е храма на земното тяло, но и на Вечната Душа. Домът, не жилището, който винаги е бил важен за българина колкото децата му, ценен колкото земята му, почитан колкото предците му.

София
ноември 2005 г.

Потенциал


В хороскопа на всеки от нас има фактори, които определят мисията ни в този живот, насочват ни към кармичните взаимоотношения, показват слабите и чувствителни звена в нашата психика, неразрешените емоционални модели и начините, по които би могло да се върви напред и нагоре – към развитие и себе реализация, т.е. към оптимално осъществяване на собствената съдба в рамките на конкретни условия. Това е и противоречието, което не можем да разрешим – до колко имаме свободна воля и какво ни“е писано”. Когато една душа избира да се въплъти в човешко тяло на Земята, тя избира родителите, които ще й осигурят необходимата й ДНК; мястото – географско с определени климатични условия; развитост и цивилизованост на държавата, които ще “построят декора” за преживяване на тази роля. Така е – играем роли и колкото по-несериозно приемаме живота, толкова повече ни се разкриват неговите чудеса. Когато “покрием” определен норматив от преживявания, мисли и чувства, които променят вибрационната ни честота в пространството и времето, тогава ставаме като Алиса в страната на чудесата – случват се неща и хора, които уж “случайно” попадат в живота ни и го преобръщат “с хастара навън”. Всеки човек идва с определен кредит – добър късмет, който да му осигурява сравнително безпроблемно съществуване до момента, в който този “кредит” се изчерпи или се натрупа нов. В миналото е било по-трудно, защото хората не са били информирани за възможните “опции” и затова са били валидни религиозните заповеди, закони и забрани. И до днес, ако човек не знае къде е или няма представа откъде да започне, се моли или медитира, за да постигне спокойствие и яснота на ума и уталожване на страстите, които бушуват в него и го изяждат. Това са реакции на ЕГО-то, защото Душата нищо не иска и на никого не се сърди, а Духът знае, че е безсмъртен и не го вълнуват дребните житейски проблеми. Всеки е дошъл за да се справи с конкретна задача, която или не е усвоена в предишен живот или е нова за индивида, което и в двата случая създава затруднения и съпротива, защото е ново и различно. Дребните проблеми, обаче, ако липсват, няма да съществува подтик за развитие, както и удовлетворение. Вселената не иска от нас да бъдем бедни и нещастни. Ако така сме се родили, значи е трябвало да го преживеем, но след това никой не може да ни спре да бъдем богати и щастливи. Това е изключително и само в наша власт. Никой човек отвън или ситуация не могат да те направят нещастен. Ние избираме да реагираме с негативизъм, който се затвърждава с годините и ни завихря в омагьосания си кръг. Нашата среда, приятели, познати, почти винаги са в същото положение и единственото утешение е факта, че всичко това не се случва само на нас. А кой ни пречи да пренебрегнем мнението на всички, включително медии, учени и авторитети и да потърсим собственото си решение и личната си истина вътре в нас – да се вслушаме в интуицията си. Успяват винаги и само хората, които са извън общоприетите норми, защото те изграждат собствена империя, която да им служи, като неин главен Шеф е Вярата, че няма нищо невъзможно. Творците като цяло винаги са по-успешни и дълголетни хора, защото нещо отвътре ги тика да измислят нови и нови проекти. Успешните хора обичат предизвикателствата, загубените каузи и битки, защото могат да видят възможности там, където никой друг не ги вижда.
Астрологията от хилядолетия е показвала пътя на мнозина буквално и преносно. В днешно време, поради настъпилите промени в съзнанието на хората, което е свързано с решетката около Земята, има много начини и хора, които задълбочено изследват наталната карта като упътване за потенциала на личността. Указват се и начините, по които това би могло да се случи, но цената винаги е Любов, Състрадание, Служене, Разбиране без критика, недоволство, негодувание, чувство за вина. Това, което се оказва проблем за повечето хора е, че те искат нещо да се случи в тяхна полза без да платят за това. Това е и смисълът на онази крилата американска фраза, че няма такова нещо като безплатен обяд. Цената за всекиго е различна. Обикновено е това, с което най-трудно би се разделил човек или се плаща най-високата цена за промяната на дадено убеждение или принцип. Да, но за да бъдеш такъв, какъвто никога не си бил или да имаш неща, които никога не си имал или да познаваш хора, които смяташ, че никога не биха те забелязали, трябва да направиш неща, които никога не си правил, да мислиш по начин, който ти е непознат до момента, да придобиеш нови навици и ДОБРОВОЛНО да се “обърнеш с хастара навън”. Лесно за казване и разбиране - трудно, безкрайно трудно за изпълнение, но това е цената на успеха и всички хора, на които се възхищаваме са го постигнали и те са там горе, а ние сме тук долу. За да ни е по-лесно започваме с тези фактори, които са ни най-лесни; нещата които интуитивно знаем, но не смеем да си признаем, че ни вълнуват. Всъщност ние знаем всичко, което е най-добро за нас, но го крием дълбоко и навътре, за да не бъдем уязвими, защото не знаем, че точно това ще ни направи по-силни, защото ще сме получили най-ценната оценка – собственото си уважение. Да, имаме отговорности към децата, родителите си, семействата си, но най-голямата отговорност, заради която също търпим “наказание” е нарушеното обещание към самите нас. Най-важната ни задача е да дадем най-доброто, на което сме способни и “криенето в миша дупка” няма да помогне, защото животът непрекъснато ще намира ситуации и хора /с несекващото си въображение/, с които да ни принуждава да “разцъфнем”. Ако имаме достатъчно голям кредит – значи сме любимо дете, показвали сме преди, че можем и повече и ни чакат, снизходително ни чакат да се разгърнем или да се справим с друга част от поставените ни задачи, но ако няма кредит, или е недостатъчен – камшичен удар от най-ранно детство. Общо взето това са и най-успелите хора, защото те не искат да си почиват между действията, а ги застъпват. Важно е всеки да помни, че Висшият му Аз е избрал тази “ускорена програма за обучение” и предварително е знаел, че ще му бъде трудно. Самото въплътяване в тяло е голям успех в конкуренцията за тела и когато си тук, здрав и имаш шанс да работиш, просто няма време за оплакване. Както се казва в библията: “Кой – ако не аз? Кога – ако не сега?” Няма време за отлагане и бавене, защото времето яде шансовете ни за успех или....намалява кредита ни.

За чистенето и цветята

Наличието на грижи и уважение към дома ни отразява способността ни да проявим грижа и уважение към самите себе си. Въпросът е кое място наричаме и приемаме за наш дом? Дали това е помещението, в което спим, родния град/село, страната, в която сме избрали да живеем или планетата Земя.
На мен Фън Шуй ми помогна да припомня връзката си с Гея, както и факта, че съм част от един голям дишащ организъм. Винаги, когато е приложен някакъв принцип на хармония, на което и да е ниво /физическо, умствено, емоционално/ има резултат, който води до подобряване на ситуацията.
Фън Шуй е осъзнаване на собствения живот и мястото, което заема човек в конкретния момент.
Фън Шуй помага за определяне на житейските и/или духовните цели и стремежи.
Фън Шуй е начин, по който мечтите могат да бъдат постигнати практично чрез прилагане на непрактичното /оксиморон, който действа по нeведоми пътища/.
Често специалистите по Фън Шуй говорят за чистене. Защо му се отдава такова голямо значение? По презумпция ние хората мърсим повече с мислите и по-малко с действията си. Постите са намерили своето място в религиите за да се почисти тялото от токсична храна, умът – от лоши мисли, душата – от скверни преживявания. Пролетното и Есенното почистване като физически акт не е само измиване на прозорците и пода. Те имат символично значение: едното ни подготвя за активния сезон /или за ян – активността на усилния труд/, а другото – за трудната зима /или за ин – издържливостта на студа и оцеляването/. Така е било преди. Това, което е важно за времето, в което живеем и проблемите, които имат повечето хора в България засяга следните три аспекта на чистенето: важността му, личното физическо участие и чистене на съседни или общи територии. За никого вече не е тайна, че около физическото тяло на човек има енергийно тяло или аура. Защо хората се чувстват добре в собствените си пространства – тези, които наричат свой дом или офис. Защото това е мястото, където се чувстват сигурни и защитени. Защо толкова много хора трудно допускат някого в домовете си и особено в спалните си – защото това е тяхната светая светих – късче от света дишащо пространство, което вибрира заедно с тях. Чистенето за вашия дом е като сутрешния душ за тялото.
При всяко голямо почистване да се отделя време на сектори и помещения, които не се пипат с години. Обикновено точно когато те бъдат изчистени, подредени, преобразувани, се отприщва потока на добра енергия и се разрешават проблеми, в които са били вложени много средства и енергия, а резултатът не е идвал. Има правило, според което ако нещо не ти е послужило 2 години, освободи се от него. Всичко счупено или развалено, което ще се ползва или е скъп спомен – да се поправи. Поне един път годишно да се извършва основен преглед на гардероби, килери, бюфети, шкафове, ракли и други места, които обичайно тъпчем с вещи. След прочистването и подреждането се отваря място за нови дрехи, уреди, сервизи и т.н. Подаръците, които са особено несъвместими с вашата природа и по един или друг начин не харесвате, но пазите заради някого – задължително се освободете от тях /подарете, изхвърлете, продайте/, защото те ви натоварват и с чувство на вина и ви изпълват с недоволство. Във всеки нов ден от живота си имате право да вземете със себе си този товар, който ще ви е нужен или ще ви доставя радост. При всяко следващо почистване, ще се чувствате по-леки, по-решителни и целенасочени. Мазетата представят вашата материална база – тази, върху която стъпвате. Колкото по-подредено и спретнато е едно мазе или се използва по някакъв начин като жилищна или търговска площ, толкова повече възможности се отварят за печелене на пари. Таваните отразяват вашите мечти и бъдещи планове. В какво състояние е вашето “бъдеще”? Задните дворове са вашите таланти и способности, а парадните части – отношенията ви с другите, както и доброто ви име. Така в един момент на друго ниво започват да се чистят блокажите в проблемни сфери от живота. Ще се изненадате колко често камарите с непотребни вещи и документи съсипват живота ви. Има една символна школа във Фън Шуй за безпорядъка в помещенията, според която могат да се определят и съответно да се въздейства на болестите в човешкия организъм заедно с предписаното лечение; както и да се намерят по-достъпни и лесни решения на проблемни житейски ситуации. Разбира се, навсякъде е нужен баланс и когато един човек е концентриран само върху чистотата и порядъка /да провери хороскопа си за силна Дева/, това мислене и действие измества най-вече фокуса му от взаимоотношенията с околните, защото такъв човек не живее, а само се опитва да се справи с хаоса в живота си. Оттам това стерилно съществуване не му носи радост и удоволствие, а само грижи за да се поддържа илюзията, че нещата са под контрол. Помещението, което обитавате, трябва да ви зарежда, да ви радва, да ви подкрепя, а не да ви изсмуква с вещи и работа, които не желаете да свършите – отлагате – чувствате се зле и порочният кръг се повтаря.
Другият аспект от чистенето, на който искам да ви обърна внимение е личното участие в този процес. Прекрасно е да имате домашна помощница, която да върши ежедневната или ежеседмична работа по почистването на дома и офиса, но когато се включвате от време – на време лично, ще усетите разликата, защото чистенето е процес, който обхваща трите ви нива на съществуване: физически – изхвърляте, измивате, изпирате; умствен – докато трае физическия процес, имате време да подредите мислите и приоритетите си, които естествено изникват в съзнанието ви асоциирайки вещите, до които се докосвате с различни моменти от вашето минало и забравени мечти. По този начин успявате да сложите някакъв ред в живота си: освобождавате се от ненужното; грижите се за добрите си спомени и преживявания, които ви подхранват; подреждате познанствата си и си давате сметка кой е останал в живота ви и кой естествено го е напуснал. Емоционалното ниво е свързано с чувствата, които изпитвате по време на това почистване – може да се разплачете или да се разсмеете; да разберете как енергийното ниво на някаква вещ е спаднало заради човека, който вече няма никакво значение за вас и т.н. Чистенето е една рекапитулация и по-важното – отваряне на нови пространства и нови възможности. Когато разчистите, давате шанс на нов човек, нова работа, нова любов, свежи пари. Забързаността на ежедневието рядко позволява да се насладите на чистата си кожа и ефирната си коса след баня, а камо ли да изпитате удоволствието от една проветрена, почистена и подредена стая.
Ето един пример за функцията на прозорците и символиката им във Фън Шуй. На психологическо ниво чистите прозорци позволяват да се вижда по-добре и по-надалече. Много често при хора с очни проблеми, освен предписаното лечение, се обръща специално внимание на прозорците – замърсени ли са, имат ли дефекти, пукнатини, пречки пред и зад тях, от много прозорчета ли са съставени или са на цяло; дограмите плавно ли се отварят и затварят, безпрепятствен ли е достъпът до прозорците и т.н.
Да приемем, че вашият дом е идеален за вас, вашето семейство и финансовите ви възможности. Чувствате се удобно и това е вашият остров на спокойствието, обаче съседите ви не желаят да се почиства, поддържа...кучета, котки, тупане, изхвърляне, коли, паркиране, течове – всеки, който живее или е живял с близки съседи знае за какво става дума. Единственото, което можете да направите е да са погрижите за непосредственото си обкръжение и вход/изход към двора или улицата. Почистете или платете за това, но го направете. С всяко следващо почистване, ще намалеят конфликтите и трудните ситуации; ще намерите и привърженици и помагачи. И в един прекрасен ден, без да знаете защо, ще получите неочакван подарък – повишение в службата или възможност за лелеяния собствен бизнес, нова любов или пък съществото, което се опитвате да заченете толкова отдавна, че вече сте се отчаяли, е вече на път...
Ако нищо от това не се случи, поне ще излизате с добро настроение навън, защото максимално сте се потрудили да разчистите пътя си от апартамента или къщата по стълбите до улицата или двора. Е, все пак настроението ви ще се влоши, защото ще има да преодолявате дупки, задръствания, клони, ремонти и др. неуредени и неремонтирани неща, но знае ли човек, някой ден кметът на вашия град може да наеме фъншуисти, които да му изяснят важността на почистването и ремонтирането за гладкостта на протичащия живот, в който всички участваме.
Разбира се, чистенето не е единственото условие, за да получите това, което искате. Нужни са много усилия на различните нива, но чистенето е важно, защото успява да разчисти препятствията по пътя ви и да ви стане по-лесно, а поредицата от синхронизирани действия ще ви придвижи максимално към целта.
Важността на озеленяването в дома, около него, градската среда и собствените парцели, дворове, къщи - всички живи растения представят енергията на Дървото и символизират порастването, растежа, напредъка, стремежа, здравето. Някои специалисти се придържат към значенията на отделните растения, други – не, но дори и да “сгрешите”, по-добре да сте обградени с жизнената енергия на растенията. Ето сега съществува една прекрасна кампания “Засади дърво”. Добре е да знаете, че група от дървета извън дома може да балансира липсващи части от него вътре. Също така няколко дървета или малка горичка около дома може да “подкрепи” някои от пазителите-Костенурката, Тигъра или Дракона. Ако живеете в гориста местност и постройката, която обитавате е висока и тясна или с островърх покрив или изцяло направена от дърво, то тогава може да се надявате на по-голямо благополучие и здраве. Първо помислете какво дърво бихте искали да засадите – кое ви е любимо, защото дърветата растат с десетилетия и това, което сте избрали може да ви съпътства през целия ви живот. Преценете ако е сезонно или декоративно какъв боклук ще прави, има ли канали наблизо, които да се запушват или почвата директно ще се наторява от листата, цветовете и плодовете му. Липата има прекрасен аромат и през май и юни, когато цъфти направо може да ”пиете” чай от улицата, особено ако вали, а то винаги вали. Но тя създава доста боклук, който трябва да се почиства редовно. Всички плодни дръвчета символизират благополучие и плодородие, а върбите се грижат за покоя на напусналите ни близки.
Проблемите, които създават дърветата във Фън Шуй са свързани по-скоро със стволовете им или сухите клони. Внимавайте вашето дърво да не се намира срещу външната ви врата или срещу прозорец от по-ниските етажи, т.е. когато излизате първото нещо, което да виждате е ствола на дървото; същото да виждате от прозореца си или да виждате сухите клони, които сочат директно към вашето помещение. Тогава това се счита за отровна стрела, на която може да се въздейства, но не и да се премахне изцяло негативното влияние.
За древните друиди, както и за българите Дъбът е бил свещено дърво – дух пазител на общността или на клана. Затова и вие можете да натоварите вашето дърво и с други функции: да пази вас и семейството ви от болести, да пази къщата от инциденти, обири, пожари. Как се случва това – като му отделите време и внимание да го украсите за празници, закопаете при корените му стотинки или други ценни дреболии или късметчетата, които ви се падат и просто го помолите наум за това, което искате от него и му благодарете. То е ваш съюзник. И ако там се завъдят птици, знайте че сте в хармония с природата и със себе си; че желанието ви ще бъде изпълнено и майката Земя ви приветства с чуруликането на сойките и синигерите, лястовиците и врабчетата, които са избрали за свой дом именно вашето дърво.
Колкото повече сакъзчета “текат” от балконите, толкова повече пари се вливат в домакинствата. Ако не сте се приготвили от миналата година, купете разсад и ако не можете да се справите, дайте го на възрастните жени – те с радост ще направят цветния килим, който ще радва очите ви и пълни душите ви, а там, където има красота, вече се е появила хармония, която с магическа пръчка за вас, а според нея – с железни закони ще промени чрез вашето лично пространство, вас самите, взаимоотношенията ви, заетостта ви и ще ви накара по-често да се усмихвате и по-рядко да критикувате. Това е един от многобройните аспекти на Фън Шуй, който вие практикувате всеки ден без да знаете за това. Както всеки ден се отделя време за облеклото, прическата и аксесоарите, така все повече хора обръщат внимание не само на функционалността на своя дом, но и на неговия стил и неговото излъчване. Те започват да разбират, че не те са избрали дома си, а дома им ги е избрал, защото знае, че те са най-подходящите за него.:) Продължавайте да творите своята реалност!