Домът ни - отпечатък на нашите проблеми Фън шуй специалистът Бисера Виденова за късмета, любовта и трикраките жаби

- Коя е Бисера Виденова?
- Това е въпросът, на който би трябвало да отговоря най-накрая – не само на разговора, но и на житейския си път. Обикновено аз задавам този въпрос – по-скоро като задача, за да започне човекът отсреща да се свързва със същността си, а не да се идентифицира единствено със социалните си роли. Тогава настъпва и разбирането за действителните нужди на всички нива – физическо, емоционално, ментално и духовно. Когато не искаш непременно да довършиш изречението АЗ СЪМ... с някакво допълнение, а останеш във и си удовлетворен от АЗ СЪМ, със сигурност си започнал да сваляш пластовете на егопредставите.
В контекста на нашето общуване бих се представила така: конфигурацията от хромозоми в моята ДНК ме определят като жена – оттам самосъзнанието и голяма част от изборите ми. Занимавам се с фън шуй от 10 години. „Лекувам” емоционалното си тяло с писане.
- Какво не е фън шуй?
- Човекът, съдбата и късметът му не са фън шуй. Всичко останало на Земята, всяко обкръжение, всеки символ или концепция биха могли да бъдат. Харесва ми утилитарността на предметите в теорията, в идеята на фън шуй. Всяка една чаша може да се превърне в Свещен Граал. Важно е да се знае, че фън шуй не манипулира реалността, а я доизгражда или коригира в някаква степен с цел подобряване качеството на живот. Може би съпротивата, отрицанието, страхът и невежеството също не са фън шуй.
Грешна е представата, че една трикрака жаба, поставена в горния ляв ъгъл на помещението, ще донесе пари. Има много „градски митове” за древното изкуство, които ме забавляват. Фън шуй не е начин някой да спечели от тотото или – ако привнесе в дома си екзотични предмети, да го споходи късметът. Помните ли стиховете на Иван Радоев: „Тия жилищни блокове/пълни с гъдулки и чанове/с медни предмети, стахани и други гордости./Ние замръкваме в тях като пътници в беден етнографски музей....” Целта на фън шуй е да се усеща човек подкрепян от пространството си, обичан, а не да влиза в китайски магазин. Промени не се правят единствено с китайски символи. И в тяхната практика има случаи на промяна само с една ваза например – като активатор, но сградата е била балансирана преди това.
- Къде са корените на това знание?
- Корените на същностното знание са все на едно и също място – някъде между Памир, Алтай и Хиндукуш. Легендата гласи, че началото на фън шуй слага Фу Си – император и покровител на китайските гадателски изкуства, който преди 4 хиляди години открива „магическия квадрат” върху корубата на костенурка, която изпълзява на брега на Жълтата река.
Няма древна култура, която да не се е вълнувала как се съотнася човек заедно с местообиталището си спрямо околната среда. Фън шуй възниква като изкуство, начин да се разполагат гробовете на предците, за да могат живите максимално да се възползват от техния късмет в отвъдното, а също да получат благословията и подкрепата им – първоначално в битките, сетне и в мирния живот. Ще спомена като пример египтяните, индианците хопи, друидите. Индийците имат традициите на васту шастра, а древните българи – своето Върховно единство.
- Как старите българи „прочитали” мястото, на което искали да издигнат дом, да основат селище?
- Предците ни са имали умението да ситуират своите поселища спрямо ландшафта. Да разполагат юртите или дарбази жилищата (пирамидообразни, вкопани в земята), изучавайки много подробно преди това ветровете, водите и планините. Допитвали са се до геомантията, в която били вещи колобрите. В съвременността с това се занимават радиестезистите. Вратата винаги е била от юг – посоката на Коня. Имали са стълб в средата на жилището от черен камък – оксидант. Той е представлявал връзката между небето и земята във вертикален план. Огнището около него – спираловидният вихър. Знаели са за очистителната сила на водата.
В по-ново време всички градежи, както и влизането в нов дом са се съобразявали с фазите на Луната. В основите на къщата се закопавали символни предмети. Дюлгерите не тръгвали на път без чипровски, котленски или пиротски килим, върху който спели. Според медицинската радиестезия това стилизирано рунно писмо неутрализира геомагнитното въздействие. На почит са били големите камъни, при които са водели хора за изцеление, а местата за ритуали и жертвоприношения (по-късно - за изграждането на църкви) са били много внимателно проучвани. Според Менандър древните българи почитали неодушевените предмети и вярвали в магическата им сила, защото знаели, че цялата Вселена е изпълнена с една особена, различна от тази на божествата свръхестествена сила, която по някакъв начин се крие във всички предмети.
Игнажден е най-важният ден в древния български календар – денят на нищото. Краят е настъпил, началото е още точица. Затова е важен първият човек – какво ще донесе със себе си, какви мисли и намерения. На Бъдни вечер трапезата съдържа 5-те елемента като символи – паричката е метал, Бъдникът е дървото, което поддържа огъня, виното символизира водата. Това е и единствената вечеря, участниците в която задължително седят на земята. 5-те елемента съществуват и като символи в сурвачката. Само момчета и мъже коледуват и са свързани със зимните празници, защото тогава започва да нараства Ян активността. От Лазаровден са женските наричания и заклинания, защото се заражда Ин осъществяването.
- Древните са се съобразявали с природата. А ние днес...
- Ясно е, че малцина се съобразяват. Но какво значи съобразявам се? „Опитвам се съзнателно да не ти вредя и ако е възможно, да постигнем разбиране, живеейки заедно и зачитайки взаимно нуждите си.”
Връзката, която е загубена между хората, обуславя и консуматорското им отношение към Земята и природата. Дори не живеем в симбиоза с нея – тогава поне би имало взаимна изгода. Имаше един виц за чуждата жена и чуждата кола. За съжаление живеем на чуждата Земя. „Юркаме” я като за последно. Ако е наша – ще се грижим за нея.
Сега не можем и да живеем с природата, както е било някога. Животът в града има други закони, други темпове. Можем обаче да се опитваме да запазваме връзката си с нея, доколкото е възможно, както и да създаваме умалените й модели вътре в нашите пространства или в непосредствения екстериор. Цветята, водата в шадравана освен всичко друго поглъщат електромагнитния смог от уредите, с които сме се заобиколили, за да улесняваме бита си.
- Какво най-много и какво най-малко трябва да направим в дома си, за да осъществим желанията си?
- Да го накараме да „работи” за нас. Има твърдение, според което домът избира обитателите си, за да преживеят късмета му. Дори нищо друго да не се прави, чистенето, подреждането и ситуирането на конкретни дейности в определени помещения си остават най-важните. Съществува мит, че фън шуй означава лукс. Не, фън шуй може и се прави и на колиба, за да помогне на жителите й да се чувстват осъществени, реализирани и спокойни.
- Откъде започва промяната в живота – от една преместена мебел или от един преместен приоритет?
- И двата варианта са възможни. При единия се изхожда от форма към същност, а при другия – обратното. От мебел към приоритет е по-бавно, особено ако не е осъзнато. От приоритет към мебел – няма да се получи нищо, ако се очаква само резултат от преместването.
Перфектният вариант е едновременна работа на всички нива. Включване на мисъл, форма и физическо действие.
Все още са малко хората, които търсят съзнателна промяна. Особено в България – тук се стеле страхът от новото, неизвестното. Вкопани сме в жилищата си, в притежанията си, в работата, в заниманията, в хобитата, във връзките си, без да сме им благодарни. Не ми се ще думите ми да звучат налудничаво. Разликата е в отношението. Поглеждам телефона или компютъра с добри очи, топло чувство, пералнята ми служи вярно от 25 години. Благодарна съм, че вършат работа вместо мен, спестяват ми усилия и време. Не са ми „длъжни”. Същото е и с отношенията между хората. Никой никому не е длъжен. Просто сме дошли тук да си помагаме, докато всеки върви по собствената си уникална пътека и нека времето, в което сме заедно, е добро. Промяната започва, когато се опиташ да разбереш кой си и какво искаш. Иска се да положиш усилие, трябва изкачване на някой връх, даване на другите или обществото и тогава се получава по-високото качество. За съжаление т. нар. развита цивилизация подтиква само към консумиране, употребяване на нещо, което не ти е нужно, и преживяване на живот, който не е твой. Ако родителите вече са такъв „продукт”, то каква е вероятността децата им да са различни? Отношението към една вещ може да покаже що за човек си. Някога хлябът не се е стискал през средата така, че да влизат пръстите. Обгръщали са го с ръце внимателно, за да го разчупят. Хлябът насъщний е също и прошката, от която се нуждаем всеки ден, за да продължаваме да „грешим”. Промяната започва с благодарността. Когато видиш и оцениш мъката на други.
- Ако прошката е „универсалното лекарство”, как да разберем, че сме го взели?
- За да установи човек дали е простил на някого, трябва да го „измъчва” наум. Ако вече не ти доставя удоволствие да го нараняваш дори в мислите си, си се „предал” на светлината. Простил си.
- Кое е най-вредното нещо, което допускаме при подредбата на едно жилище?
- Безпорядъка, мръсотията – нито един фън шуй специалист няма да се умори да го повтаря. Липсата на грижа за дома е отношение, което се проявява не само към вещите, но и към хората и към самия себе си. Обратният вариант – прекалената фокусираност върху материалния имидж, подреденост и чистота има оттенък на маниакална депресивност. Колкото пликове с покупки сте внесли този месец у дома, толкова трябва и да сте изнесли. Иначе къде побирате всичко? Не става дума за храната – тя върви по други канали.
Понякога има вредни влияния, които преобладават по сила на въздействие, но в повечето случаи не е така. Целта е да се намерят колкото е възможно повече фактори, които да се „уловят”, да се диагностицират, след което да се неутрализират. Във фън шуй има принципи.Това е концепция, изкуство да се подреждат вещите. Разбира се, че има общи положения, но изключенията са правило.
Най-„опасни” са тоалетните. Най- важни – кухните и печките. Никой не готви вече. Затова няма и здрави отношения – не е заради глобализацията, а заради спестяването на усилия. Който иска да се радва на топлината на някаква общност – готви поне веднъж седмично.
Спалнята е свещено място. Кабинети, студия, холове, други общи пространства пораждат добрата ци – онази невидима енергия, която създава и поддържа творческия и игровия импулс.
При спане главата да се намира в една от четирите добри посоки за конкретния човек. Много са изискванията за поставяне и намиране на най-доброто разположение на леглото. Да се работи винаги с гръб към стената, а не с лице към нея. По правило родителите винаги поставят горките деца срещу стената – да не се разсейвали, ако виждали прозореца. По-добре едно будно и разсеяно дете, отколкото ограничено, вяло и без въображение. Да де – ама тогава няма да слуша. А кое дете иска да бъде тъпкано с карантия и навличано? И защо все още е ценност яденето на кюфтета! Важните неща са известни не заради фън шуй – чистите прозорци осигуряват обективен поглед върху живота. Много често при счупени или „разграфени” прозорци, както и в помещения, където прозорците са скрити, обитателите страдат от нарушения на зрението. И за да не стават недоразумения – измиването на прозорците няма да излекува очите, но ще активира процес, в който това да се случи по-бързо, както и да се отиде при верния специалист. Това е и късметът – попадане на точното място в точното време.
- В кое ъгълче на обитаваното от нас пространство се "крие" щастието?
- Щастието винаги се крие в сърцето и в начина, по който реагираме на създалите се вече ситуации. Пространството може само да бъде декор на преживяванията ни, но всички мечтаят за романтична вечеря на свещи, а не за сандвичи, притоплени на синия пламък от подпаления метан на сметището. И свещите не са отговорни за предложението за женитба на влюбения човек, но му помагат да изрази безсловесно всичко останало, което задръжките и ограниченията му пречат да направи.
Ето как въпросът „кой си” помага. Ако аз знам коя съм и какво искам, бързо ще отговоря какво ме прави щастлива. Ще се опитам да го внеса в пространството си и всеки път, влизайки в него, ще знам, че това съм Аз. Ценностите се променят, времето, енергията, всичко се движи. Утре мога да предпочета изображението на езеро, но днес ме вълнува водопадът и ако бях вода, щях да бъда водопада Анхел. Важното е всичко, което се намира в даден интериор, да отговаря на системата от убеждения на индивида. Кой би могъл да ви накара да поставите в дома си нещо, което не харесвате или обичате? Забелязали ли сте, че вещите, с които имате „връзка”, ви служат всеотдайно, не се развалят и не дават дефекти? Колко хора „говорят” на колите си! А това пространство, което ви обгръща нощем и ви зарежда денем, има ли си име?
Фън шуй не е някакъв сатрап, който да нарежда това може, онова – не.
Фън шуй е композиране, музика на тишината, в която се спазват хармонични отношения, има принципи и правила, но фантазията и творчеството са характерни за човека, който практикува. За някои красотата е в класическата музика, за други – най-голямото щастие да забоде пари в нечие деколте. Разликата е в честотата на вибриране.
Правилото гласи: всеки намира това, което търси, и създава това, за което мечтае.
Според фън шуй щастието на един дом се намира в центъра му. Там невидимата енергия ци, която изпълва всичко, трябва да може да „танцува” леко и свободно, без ограничения.
- Ако разглеждаме града или дори цялата държава като неделимо обитаемо пространство, какво най-първо трябва да сторим, за да "облагородим" това пространство?
- Отново чистене, поправяне на развалените неща, спазване на правила и съзнание, че домът ни не е само от прага навътре. Красотата и законите на геометрията, музикалните съотношения винаги създават хармония. Цветята, дърветата, парковете – да давам ли примери за европейски замъци и японски градини; тишината, покоят, спокойното общуване... А това го е имало и тук!
Аз съм родена в София и рядко излизам от нея. Всички стари софиянци си спомнят за онзи дух, когато обичахме града си. Сега тази Мъдра жена не може да се възстанови от непрестанните изнасилвания на строежи, газове на коли и търговия – амбулантна, отчаяна, зов за помощ. Виждам, че същото се случва с Варна и Пловдив. Споменах ли, че в съвременния фън шуй ролята на планините се изпълнява от сградите, а на реките – от пътищата?
„Реките” в България са „блата и мочурища”. Очакваме следваща популация на жаби и попови лъжички. Пак стигаме до отношението. А то зависи само от нас.
- Какво ще стане на 21 декември 2012-а?
- Вероятно отново ще се готвим за Коледа.
Не мисля, че който и да е може да даде адекватен отговор. За някои предсказания това е крайна дата, за други – началото на края. Земята е дишащ организъм и притежава разум. Разтревожена съм от поредицата земетресения, наводнения и урагани. Надявам се само да е „понастинала” нашата Гея. Има много хора, които съзнателно „работят” за стабилизирането й, но като цяло човечеството в момента е деструктивно в мисленето си, а оттам – и в действията си.
Знам със сигурност, че всеки индивид притежава висше съзнание, което е скътано в една тайна камера на сърцето и което може повече, отколкото предполага човек, да го направлява в желанията, намеренията и взимането на съзнателни решения да не се вреди на нито едно живо същество. Това означава, че първо не трябва да вредиш на себе си, след това на всички безсловесни твари, включително и на Земята, и чак тогава да ревизираш отношенията си с околните.
Цялото знание, което притежаваме, не се използва. А то е дадено с една-единствена цел – да се прилага на практика. И няма значение кой в какво врява и какво изповядва. Ценностите са едни и същи. Не е редно да унищожаваш нечий труд, да не уважаваш чуждите усилия – на мравките дори. Желанието да отнемеш нещо от някого говори единствено за собствената ти бедност, за липсите, комплексите и незнанието кой си.

С фън шуй специалиста разговаря Светла Иванова
списание Усури бр.73/май 2010


Още от автора в сп.Усури Пространството - връхна дреха Целта е да хармонизира Привилегия Лекува дома