Как "работи" Фън Шуй?

Фън Шуй е знание, което не може да бъде обяснено. Може единствено да бъде приложено, преживяно и споделено също като житейския път и грешките.
Фън Шуй е жизнен опит в стремежа да се живее в хармония с окръжаващата среда.
Фън Шуй не разрешава проблемите с магическа пръчка.
Фън Шуй не манипулира реалността и съдбата.
Постигането на баланс на едно ниво генерира процеси, които автоматично започват да създават от хаоса – ред в другите нива на съществуване.
Трудно е да бъдат обхванати всички фактори, които влияят на определена ситуация или човек, но колкото повече биват “уловени” и диагностицирани, толкова повече отпадат негативните влияния, защото вече са разпознати и им е обърнато внимание – или са променени или неутрализирани. Ци на окръжаващата среда “работи” за човека. Това положение осигурява повече възможности за реализация, обръщане към себе си и вътрешните ресурси, вместо да се хабят още усилия за “справяне” с действителността. Т.е. колкото повече се изглажда пътя и се премахват камъчетата и пречките по него, толкова по-високо скоростно возило може да бъде тествано. Може ли да се изпробва болид върху коларски път?!
Дали някой признава или не учението и опита, които се съдържат във Фън Шуй, Астрология или Номерология зависи от убежденията и личната система от вярвания. Това е избор. Тези клонове на човешкото знание, обаче, се практикуват от хилядолетия и не се интересуват дали някой ги зачита или не, както Музиката не се вълнува дали и какви хора я слушат. Тя съществува и е “дадена” на човечеството за да преживее по-качествено живота си. И в случая не е важно кой, как и защо я създава, а че много хора имат шанса да я съпреживеят и да си “вземат” това, което им е нужно. Същото се отнася за всички видове изкуства и науки.
Квантовата теория доказва, че всяко нещо, което съществува е вълна и частица едновременно и притежава собствена честота на вибрация.
Стремежът към хармония е именно желанието да се синхронизират вибрациите на даден човек, ситуация, помещение. И всички средства са разрешени, стига да не се вреди на нито едно живо същество. Затова Ф.Ш. е поемане на отговорност за собствения живот.
Фън Шуй не само ситуира предметите в интериора или променя/облагородява по един или друг начин екстериора. Ф.Ш дава възможност на всеки да определи собственото си място в пространството и времето. Когато това се случи, могат да бъдат разбрани причините за “местонахождението” в момента и да се определят бъдещите насоки. По-лесно е да се тръгне от точка А към точка В, когато са нанесени на план/карта, а не да се търсят опипом в тъмното.
Фън Шуй максимално увеличава потенциала на пространството, което се обитава за подобряване качеството на живот. Често резултатите от една позитивна ситуация биха могли да бъдат богатство и успехи в кариерата, но не винаги. За някои добрият Ф.Ш е добро здраве на възрастните хора или престижно обучение за децата, а също и щастлив семеен живот.
Фън Шуй не спестява личните усилия и инициативата. Трикраката жаба и златните кюлчета няма да донесат богатство, докато някой се наслаждава на пуснатия телевизор от любимия фотьойл. Възможно е тези активатори да спомогнат за отварянето на възможности за различна работа, по-добро заплащане, нови контакти, които ще са от полза по един или друг начин, Наличието на тези предмети не е гаранция за успех. Още повече, че във Ф.Ш по-често се отстранява и чисти, отколкото прибавя. Важно е също къде точно са поставени; колко са качествени като материал и изработка; отговарят ли като мащаб и размер на мястото, на което ще бъдат поставени; поддържат ли се чисти винаги; отделено ли им е специално внимание или са забутани в някой тъмен ъгъл.
Първият въпрос, който задавам на хората, които са дошли за съвет при мен е: “Какъв тип промяна търсите?” Това означава: “Какво искате и от какво в живота си сте недоволни?” И това е само върхът на айсберга. Според Ба-Гуа или 8-те двореца /една от школите във Ф.Ш/ всички основни области от живота са взаимосвързани и ако има недостиг на пари, значи кариерата не е във възход, което означава, че не са ви взели на работа, защото страда доброто ви име, да кажем заради предците ви, които не са се ползвали с добра слава; от това страдат и децата – вашите наследници. В тази ситуация, съвсем естествено е недоволна и жената и тогава и семейният живот не върви. А стресът и липсата на любов водят до проблеми със здравето. Това е един бегъл пример за това как желанието за повече пари може да отключи останалите области в живота.
Промените съобразно Школата на 8-те двореца дават постепенни, устойчиви и продължителни резултати, защото не зависят от фактора Време.
Летящите звезди предполагат бързи, но малотрайни резултати. Но така или иначе без усилия няма резултат. Действията винаги имат повече смисъл.
Предпоставката за каквото и да е действие, разбира се, е живот и относително здраве, а не непрестанно оцеляване. Тогава усилията са насочени единствено в тази посока и е почти невъзможно да бъдат включени “по-висши” способи за постигане на конкретни цели. Важно е да се отбележи, че и най-малкото действие съпроводено с конкретно желание /мисъл, визуализация/ дава все някакъв резултат в търсената посока.
Търсенето на материален комфорт в дома/офиса е почти винаги първото условие, което човек иска да изпълни. Създава личното си пространство според собствените си критерии – местоположение, разположение, изглед, гледка, цветови и интериорни решения, вещи, с които ще си “контактува” поне известно време. В повечето случаи се взимат правилни интуитивни решения за всичко, но не могат да се обхванат достатъчно количество фактори и аргументите са базирани на “харесва – не харесва”. Когато фокусът е насочен към дадена промяна, която цели нещо, резултатът не закъснява. Не е препоръчително да се правят промени в състояние на депресия, защото тогава положението се влошава. Може да започне да се търси изход, да се обсъждат варианти, но самото физическо осъществяване на промяната трябва да е в щастлив/радостен момент или поне в спокоен период.
Да предположим, че промените са направени и всичко е наред. Определено ще има резултати, но те ще случват някъде във времето и няма да може да бъде използван потенциала на това балансирано помещение за личностен растеж. Оттук – нататък всеки може според развитието, знанията и вярванията си да продължи още малко напред. Да се опита да повлияе на късмета си. Какво означава това – лошите /условно казано/ периоди съществуват и не могат да бъдат избегнати, но може да се смекчи действието им и да се съкрати в някаква степен времетраенето им, както и да бъдат използвани като натрупващи; хубавите – могат да се преживеят удовлетворяващо и да бъдат използвани за реализация.
Небесният късмет – това са вродените таланти, потенциал и способността максимално да бъдат оползотворени; това са още семейният произход, генетичната предразположеност към заболявания, мястото на раждане.
Човешкият късмет – това са действията, които се предприемат за най-ефективно използване на заложените потенциал и възможности, които се появяват по пътя. Това са образованието, волята, упоритостта, вярата и принципите, според които живее човек или мирогледа му.
Земният късмет – това е мястото, на което се намира човек. Ф.Ш може да повлияе само на него.
Един от принципите на китайската метафизика е теорията за Космическото триединство. Три фактора въздействат на човешкия живот – Небе, Земя, Човек, като на всеки от тях се пада приблизително по 33,3 % влияние.
Небето определя съдбата, жизнения път и заложената енергия. Този късмет може само да се тълкува и донякъде предсказва. Не може, обаче да му се повлияе.
Човекът може единствено сам да повлияе в някаква степен на късмета си опитвайки се да израства, образова и развива.
Земята е мястото, на което живеем, пространството, което ни обгръща в дома или на работното място. Този късмет може да бъде подобряван, както казах преди с намаляване влиянието на неблагоприятните периоди и извличане на максимална полза от благоприятните.
Нашето пространство е нашето друго тяло и ако то е обгрижено, се отплаща с добър поток на Ци, който ни осигурява условията за развитие.
Много хора спортуват, за да поддържат тялото си в кондиция, без да имат амбиции за спортна кариера. По същия начин Ф.Ш поддържа добрия енергиен поток, за да може човек да се наслади на един видимо по-качествен живот.
Триединството в китайската метафизика се изобразява чрез триграмите, където долната линия представя Земята, горната – Небето, а по средата е Човекът. Ако вземем за пример едно тризвучие от музиката до-ми-сол – До /вибрира с червения цвят и отговаря на първа чакра/ - това е нашето пространство; Ми /вибрира с жълт цвят, трета чакра, на тази честота още резонира днешния човек от ІІІ-то измерение/; Сол /вибрира със синия цвят, пета чакра, на тази честота също резонира реализацията на човека или постигнатият резултат вследствие положените усилия/, то това тризвучие има определено звучене и съотношения между интервалите вътре в него /до-ми; ми-сол; до-сол/. Ако премахнем До /или не се обръща внимание на земния елемент, пространството, окръжаващата среда/, остава само интервала ми-сол или човекът с неговите усилия и резултати без да получава подкрепа от Земята. Съотношението е хармонично, но показва само един вид отношение, докато в тризвучието има три съотношения.
Нека всеки израства и се реализира намирайки собственото си звучене прибавяйки или не включвайки определени тонове, които в най-пълна степен да отговарят на нуждите и целите му. Или нека всеки да може да разбере потенциала си, за да може да прави по-малко грешки в изборите си, да знае, че може непрекъснато да разширява границите на собствените си способности и много ясно да знае какво иска, за да може да постигне целите си.