Ба - Гуа


Ба Гуа от китайски означава 8(осем) триграми, които са разположени в кръг.
Кръгът няма начало и край.
Всяка от тях заема мястото си според посоката на света, която представлява и същевременно отговаря за конкретен сезон. Това са само част от нещата, които се представят с триграмите. С тях може да бъде обяснено всичко. Те съдържат в себе си и символизират кръговрата на живота, отношенията в семейството, явленията, които ни съпътстват, както и повтаряемостта на моделите на поведение и циклите в природата.
В началото е пролетта / СИ, когато Ян нараства, но все още преобладават Ин влиянията.
След това е пролетното равноденствие/Изток, където преходът към Ян е все по-осезателен.
Близкото изчезване на Ин се отразява в следващата триграма  представяща посоката Югоизток.
Три янски черти или Юг – апогей на Ян.
Следва триграма, в която Ян започва да намалява Югозапад.
Западната триграма представя есенното равноденствие.
Следващата триграма означава край на присъствието на Ян.
Накрая – Север – 3 ински черти. Това е зимното слънцестоене.
Китайската концепция за света включва в себе си 3-те нива на космически ред. Това са Небе, Човек и Земя. Триграмите символизират това триединство, където Човекът се намира под Небето, но над Земята и му влияят тези фактори.
Там, където е Небето, Ян, най-отгоре, на Юг – там са трите Ян линии.
Земята, Ин, долу заема трите Ин линии.
Планината е разположена на Северозапад; Езерото на Югоизток; Гръмотевицата на Североизток; Вятърът на Югозапад; Водата на Запад и Огънят на Изток.
Това разположение на триграмите е създадено от Фу Си – император и мъдрец – ок.2800 г. пр.н.е. То е известно като Ранна или Преднебесна последователност. Нарича се също и ИН Ба-гуа. Това разположение отразява полярността на  енергиите във Вселената. Всъщност то отразява съвършеният ред във Вслената, независимо, че е статично, защото противоположните триграми се уравновесяват една-друга. Това Ба-Гуа спомага разбирането на много от принципите във Фън Шуй, но не е ефективно за практическо приложение на същите тези принципи. Когато няма динамика, движение, няма и промяна.

Следнебесна последователност

По-късно, основателят на династията Чжоу, Вен Ван(ок. 3 в. пр. н.е.)разположил триграмите в друга последователност, която е наречена Следнебесна последователност.  Той поставил Огънят отгоре – вероятно защото гори винаги нагоре; а Водата – най-отдолу, защото тя винаги тече надолу. Изтокът  развиделявал тъмната нощ, а Западът се превърнал в място за отдих и т.н. Във Фън Шуй се ползва това Ян разположение на триграмите, които представят елементите и фазите им на трансформации.
Археологическите находки, които се свързват с древния бълг. календар изобразяват 12-те символни животни във външния кръг, а във вътрешния – триграмите подредени  в Следнебесната последователност, което означава, че са ползвали Ян подредбата за циклите на живота, а Ин огледалата за мъртвите си и за защита от неблагоприятни въздействия.
* Ин Ба-Гуа


 Ба – Гуа огледалото с цел защита от външни неблагоприятни влияния се поставя само и единствено извън дома. Обикновено се ползва като поглъщащо (вдлъбнато), отблъскващо (изпъкнало) или разсейващо (неутрално) средство срещу Ша или отровни стрели насочени към външната врата или прозорци, от които влиза голямо количество Ци. Това огледало представлява „оръжие” на намерението и се поставя с конкретна цел, най-често на нарастваща Луна.
Изключително важно е да НЕ отправяте никакви мисли и/или намерения към други хора.  Вашите намерения касаят само вас!

* Това огледало е със защитено авторство на Петър Маламат и Бисера Виденова

Няма коментари:

Публикуване на коментар