Фън Шуй или древното изкуство на месторазполаганетоАнгличаните казват :” Моят дом е моята крепост “ .
След като се прибереш и хлопнеш вратата зад себе си, изразът “върви” именно с глагола “хлопнеш “, ти обособяваш собственото си пространство на очаквани спокойствие и уют, за да можеш да “заредиш батериите” за утрешния ден, където навън се бориш с предизвикателствата на външния свят и чуждите енергии, които по една или друга причина може и да не са доброжелателни.
Фън Шуй е всичко, което ни кара да живеем в хармония първо със себе си, след това с окръжаващата ни среда, с близките и предците ни, с професията ни и мнението, което имат хората за нас.
Фьн Шуй е поемане на отговорност за собствения ти живот . Да поемеш контрола върху мислите и желанията си и максимално върху късмета си, да играеш главната роля във филма, режисиран от теб.
В народопсихологията ни е залегнала една поговорка, която като повечето притчи от Библията се тълкува превратно – “Много хубаво не е на хубаво”. Смисълът, който влага българинът е страх – страхът да се случи нещо хубаво, за да не ни настигне след това нещо по-лошо от моментното ни положение, което макар и не прекрасно е поносимо, т.е. свикнали сме си със “старите обувки”. А тази пословица би трябвало да се тълкува така: в природата и Вселената има хармония и равновесие и след доброто, колелото се завърта и идва нещо не дотам добро.
Живеем в страх, защото се опитваме да контролираме другите и събитията в живота си, вместо да поемем дъх, да вдишаме живота и да му се наслаждаваме. Обвиняване, критикуване, недоволство – все ситуации към които се стремим, проявявайки ги към другите и Господ.
Фън Шуй е древно изкуство на месторазполагането. В буквален смисъл - превод от китайски означава : “вятър и вода”. Истинската му същност е да се хармонизират трите системи на Вселената: Небе, Човек, Земя. В рамките на тази матрица Човекът е тръба, която черпи лека ян енергия от Небето и тъмна ин енергия от Земята в своя житейски съд, тялото. Ние се намираме в непрекъснато движение, както стихиите Вятър и Вода, и подлежим на промени – вътрешни и външни.
Предполага се, че началото на това изкуство е поставено преди пет хиляди години. Древна китайска поговорка изброява петте основни принципа на успешния живот: “Първо идва съдбата, после късметът, на трето място е Фън Шуй, след него филантропията и накрая образованието или самопознанието”.
Съдбата е мисията, с която всеки идва на тази земя. Това, което е закодирано в нашия хороскоп. Да развием потенциала си и да познаваме слабостите си, за да можем да ги овладеем.
Късметът е трудна за определяне дума. Китайците вярват, че можем да подобрим късмета си като работим върху останалите четири принципа. Късметът е състояние на съзнанието. Ако сме настроени позитивно и очакваме да се случат красиви неща, накрая ще получим това, което искаме, като разбира се, не причиняваме вреда на нито едно живо същество.
Третият принцип е Фън Шуй. Използвайки го, ние бихме могли да живеем в хармония с обкръжаващия ни свят. Живеейки по този начин, неминуемо ще подобрим всички аспекти на живота си, включително и късмета си.
Четвъртият принцип е филантропията. Всички религии учат да се дава без очакване на възвращаемост. Самото даване вече осигурява потока от добра енергия в живота и по този начин повишава качеството му.
Петият принцип е Образованието. Всеки човек трябва максимално да се стреми да развива себе си. Образованието е непрекъснат процес без начало и без край. Да можем винаги да осъзнаваме промените около нас и да вървим в крак с времето си.Трябва да положим усилие, за да очакваме успех. Е, усилие не винаги означава тежък физически труд. Да простиш, да останеш да изслушаш, да чуеш и видиш, да проявиш загриженост ...
Древните (включително и българите) са вярвали, че в началото във Вселената имало само абстрактна енергия, известна като Ци или диханието на природата. Интуитивното им познание вече е доказано от квантовата физика “... масата не е нищо друго освен форма на енергия ... масата вече не се свързва с материалната субстанция и оттук (атомните) частици не се смятат за състоящи се от някакво основно “вещество”, а за съвкупности от енергия” – Фритьоф Капра, “Дао на физиката”.
Хармонията в нашия свят се постига чрез разбиране на вече съществуващото и чрез използване на това познание за установяване на равновесие в живота ни .
За да формулират такава всеобхващаща концепция за Вселената, древните китайци са почерпили знания от потока на Ци или енергията, наблюдавайки природата и работейки с нея интуитивно. Тези опит и познания прераснали в изкуство и наука, в метод за разбиране на връзките на човека със заобикалящата го среда, наречена геомантия или фън шуй. Отговорът за характера на връзката между човека и неговата среда можем да потърсим в И Дзин. Книгата на промените ясно показва, че най-важната догма във фън шуй се разкрива в триграмата – основният компонент. Долната линия символизира Земята, горната представя Небето, средната показва Човека. Отстранявайки един от елементите, цялата матрица се сгромолясва. Трите взаимозависими енергийни системи резонират заедно, за да оформят нашата Вселена.През 1953 г. Франсис Крик и Джеймс Уотсън откриват матрицата на живота, 64–те вериги на ДНК, генетичният код на живота. Хилядолетия по-рано китайските мъдреци записали в мистичния текст на И Дзин шаблона на живота, какъвто го виждали отразен в природата. Тази книга, съставена от 64 хексаграми, основани на двойните елементи ин/ян, може да опише всички положения във Вселената. През 1973 г. немският философ Мартин Хайдегер установил разтърстващо съответствие: абсолютна идентичност на 64-те хексаграми на древния китайски И Дзин и 64-те вериги на ДНК.
Това откритие представлява важен урок за нас и нашето време. Всяка цивилизация по един или друг начин е стигала и стига до същото заключение за естеството на живота и Вселената. Древната българска държава също е притежавала това знание и го е практикувала. В началото на 1999 г. в Националния исторически музей в София е постъпила една много интересна находка от Радомирско. Тя представлява кръгла метална (медно-цинкова) плочка. В средата й има малък кръгов отвор. От едната й страна, по периферията на външния кръг, са изобразени 12-те символни животни от стария български календар, като под всяко от тях е написано и неговото название в китайски писмени знаци. От другата страна на плочката, пак по периферията на външния кръг, са изобразени 8-те триграми в кръговата подредба на Вен Ван, както и преди под всяка триграма е написано нейното название с китайски писмени знаци. Тази находка подкрепя по неоспорим начин тезата на Георги Велев, а именно, че “Книга на промените” не е дело на китайците, а на хунорите, чиято история е неразделна от тази на българите. Велев доказва пряката връзка на най-важните дати от годишния кръговрат според И Дзин с основните традиционни празници на българина и подчертава, че те са “опорни пунктове за човека в стремежа му към хармония със световния ред, с цялата Вселена”.
Книгата на промените или Библията на Изтока обхваща световния процес като цяло. Той представлява редуване на ситуации, породени от борбата между силите на светлината и мрака, доброто и злото.
Редица изтъкнати историци проучват, излагат хипотези, доказват и ни информират за древния ни хунорски произход. Странстващите племена винаги са носели със себе си познанието за това как да живеят и как да управляват държава. Най-добрият опростен и точен календар, съществувал досега на Земята е Българският Слънчев календар.
Следващите цитати са от статии на д-р Владимир Христов “ Езотеризъм и лечителство на древните българи” и арх. д-р Светлана Гологочева – Пенева “ Дарбази- архитектурен феномен и при древните българи”, Авитохол, т.I, С 2005 г.
“Според Менандър жреците – лечители на Тангра (колобри) шепнели някакви думи около запален огън, изпадали в транс и произнасяли заклинания за изпъждане на злите духове.
Древните българи почитали неодушевени предмети и вярвали в магическата им сила. Те вярвали, че цялата Вселена е изпълнена с една особена, свръхестествена сила, която не представлява винаги едно точно определено божество. Тя се крие по някакъв начин във всички предмети. Тази сила може да преминава от човек в друг човек или от човек в предмет и обратно. Седалище на тази сила у живите хора и същества се смятали главата и кръвта. Това е поверието за т.н. “Мана”, “Оренада” или “Прана”. В древните китайски текстове това е вътрешната енергия “Ци”, а при японците – “Ки”. Това подсказва за езотерични култове и познания имащи общ корен, идващ от дълбока древност”.
Доскоро традициите и мъдростта се пазеха от възрастните хора и се проявяваха чрез народните обичаи, които те спазваха, защото така бяха научени. Може и не всички да знаеха, но всички помнеха как да се съхранят и да оцелеят.
Зад всяко “суеверие” на нашите баби се крие дълбок смисъл и символизъм, спазва се природния закон за хармония и правене на нещо в точното време, на точното място.
Случки и събития изпълнени с благодарност, любов, смирение за да се предпазят и предупредят младите от дебнещите ги изкушения. Какво се получава обаче ? – небрежно махване с ръка и впускане в преследване на чуждите ценности.
Нищо във Вселената не остава незабелязано – не осъдено или одобрено, а отбелязано.
“Българите вярвали в безсмъртието на душата и затова при съдбоносни случаи те принасяли човешки жертви .
На особена почит били големите камъни. На такива места идвали болни за изцеление, защото били места със силно гео-магнитно излъчване. Нашите дюлгери през миналите векове не тръгвали на път без Чипровски, Котленски или Пиротски килим, върху който спели. Медицинската радиестезия доказва, че цветовете и орнаментите върху тях неутрализират вредното геомагнитно въздействие и по същество, те представляват стилизирано рунно писмо.
Чрез радиестезични методи древните българи търсели вода и място за градеж.
Археолозите също считат, че древните българи са знаели къде да се заселват и къде да строят и винаги избирали най-хубавите маста. За това им помагала безспорно геомантията, в която най-вещи били колобрите.
Българите вярвали в очистителната сила на водата, за което говорят някои от техните ритуали като пръскането на бойците с вода преди бой, пръскането на вода след жертвоприношение и др.”.
“Умението да “прочетат” мястото като феноменална даденост, което осмислят и усвояват, им е дало шанса да изграждат и преносимото и жилището-землянка, като устойчиви и уникални жилищни структури”.
Камък, дърво и глина са основните материали, които те ползват. Входът е откъм южната страна, на Коня. Стълбът – в центъра на жилищното пространство, от оксидант (черен камък), който служи за проводник, мост между Небето и Земята, вертикална връзка и “дърво на живота”, проводник на положителните енергии във вертикален план. Огнището около него представя спиралообразният вихър, който изпълва целия обем в хоризонтален и вертикален план. Земният насип над покрива е осигурявал и живот за растителността. Доказателство за връзката с древни цивилизации е и факта, че древните българи са познавали пирамидата и качествата й.В пирамидообразните си жилища те са съхранявали продуктите дълго време в състояние годно за консумация. Лявата, източна страна на жилището е била отредена на мъжете, а дясната, западната – на жените. Арх. Пенева обобщава, че усвояването на пространството за древните българи е било духовен акт.
Домът е свещено място за българина. Той влиза в новото си жилище на новолуние,
освещава го, следи за първия човек пристъпил прага му на Игнажден, прекадява, грижи се като ремонтира и купува нови вещи за интериора, за да се чувства добре там -
на своето си местенце, хлопвайки вратата след себе си.
Ние сме честотни същества и поради това сме в неразривна връзка със Земята . Всеки един от нас резонира с конкретна посока на магнитния компас, а стремежите, това, което иска да постигне са мислоформите натоварени със смисъл и действие в конкретна област от живота си.
Китайците вярват, че има 3 типа щастие свързани с богатство.
Първото е идващо от небесата. То определя дали ще постигнете изобилен живот или ще сте обречени на оскъдица и мизерия. Това щастие не зависи от хората. Не можете да направите нищо за да стимулирате този късмет. Добрата енергия няма да ви го донесе и отровните стрели няма да ви го отнемат. Това щастие е предопределено и условията на вашето раждане го диктуват. Това е запаса от добър късмет, с който сте дошли на този свят като следствие от делата ви в предишни превъплащения. Този късмет е ваше право по раждение.
Вторият тип щастие е земният късмет, който може да бъде променян. Той ще гарантира способността ви да имате успех. Когато активирате Ци в конкретна част от дома си и насочите личните си усилия в тази посока, неминуемо ще успеете. Това е мощна сила, която ви подкрепя в трудни астрологични периоди.
Третият тип щастие е човешкият успех. Той се определя от максималното оползотворяване на съществуващите обстоятелства.
Единството на тези три енергии диктува съдбата ни. Обединявайки и осъзнавайки тези аспекти на щастието, ще бъдете цялостни, завършени и обичани.
Накрая ще ви кажа как всеки един човек всеки ден практикува Фън Шуй (все още използваме китайското наименование, докато се открие българското).
Вода – най-разпространени са ритуалите с вода, защото църквата взаимства добрите и правилни неща: кръщене, поръсване с вода, освещаване, прочистване на пространството (какво представлява всъщност светената вода – структуризирана по нов, “добър”, “лечебен” начин вода под въздействието на помещението, в което се провежда молитвата, т.е. църквата, защото както знаем те се строят на места със силно геомагнитно излъчване, както и благодарение на добрата енергия струяща от молещите се заедно хора и духовници); лисване на вода преди изпит, път, сватба; къпането и чистенето и т.н.
Огън – седенето край него, защото всеки е усещал пречистващото и успокояващо въздействие, паленето на свещ, осветлението.
Метал – най-разпространеното – кичене с бижута и ПАРИТЕ.
Вятър или звук – музиката, ръкопляскането и т.н.
Другите ежедневни действия, които практикува всеки един човек са поправката на развалени уреди, проветряването, спускането на щорите и завесите, тамянът и благовонните пръчици, подреждането и смяната на мебели, седенето с гръб към стена за опора, разширяване на пространството с огледала, осветлението – ярко или приглушено, пребоядисването, събирането на семейството за вечеря или тържествен обяд; промяната на прическата или цвета на косата, маникюра, новия тоалет, отглеждането и подаряването на цветя, моленето и изпращането на любов и добри мисли на хората, с които споделяме престоя си тук и сега, танцуването, пеенето, свиренето ...
Всеки един човек използва интуицията си и уменията си на равнището, на което се намира за да подобри качеството си на живот, създавайки по-хармоничен живот за себе си и потомството си. А когато живеете във хармония с Вселената, добрите преживявания естествено се вливат във вашия живот.
Хармонията започва с хармоничните мисли породени от чисто съзнание, което е създадено да твори. Във всеки един момент, правейки своите избори, ние сътворяваме своята действителност. Така всеки момент би могъл да бъде новото начало, което искаме за себе си. Важно е, обаче, да поискаме разрешение и съдействие от останалите елементи – стихиите Огън, Вода, Земя и Въздух. Няма древна култура, която да не се е съобразявала с Природата и елементите й, за намираните на правилните места за градеж и молитва, там, където ще се осъществява връзката между Човек, Земя и Небе.
Домът е храма на земното тяло, но и на Вечната Душа. Домът, не жилището, който винаги е бил важен за българина колкото децата му, ценен колкото земята му, почитан колкото предците му.

София
ноември 2005 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар